Spelregels

REGELS EN AFSPRAKEN

Gespeeld wordt volgens de (laatste) KNHB spelregels. Dus o.a. max. 5 spelers op de bank, of elk team moet een doelverdediger in het speelveld hebben. Afwijkende regels t.o.v. de KNHB-spelregels:
 • Geen backhandslag in de cirkel.
 • Geen scoop. N.B. Hoge ballen ter beoordeling van de scheidsrechters.
 • De bal mag niet boven schouderhoogte (sticks) gespeeld worden.
 • Alle spelers hebben de seniorenleeftijd (minimaal 18 jaar, dus geen jeugdspelers).
 • Indien men bij een dame in de goal uitzonderingen claimt, dan zouden die ook voor de andere keeper horen te gelden!
 • Elk team levert een scheidsrechter, ongeacht aantal aanwezige spelers.
 • Minimaal drie dames als veldspelers. Een dame kan niet worden vervangen door een heer! Dit houdt in dat er tijdens iedere wedstrijd maximaal 8 mannen in het veld mogen staan. Verder dienen alle spelers de seniorenleeftijd te hebben.
 • Advies: Vóór de wedstrijd zo nodig afspraken maken tussen teamleiders dan wel aanvoerders en de scheidsrechters. Bijvoorbeeld over hoge ballen.
 • Speel in de geest van bedrijfshockey. Voorop staat niet winnen doch sportiviteit. Iedereen moet met plezier spelen. Houd rekening met spelers die minder geoefend of ervaren zijn. En zonder meer met dames! Het wordt op prijs gesteld dat mochten er bijv. H1 of D1 spelers staan opgesteld, dat deze ‘ingehouden’ spelen.
 • Teamleiders/aanvoerders moeten hun eigen spelers aanspreken op gedrag en/of sportiviteit. Bij eventuele agressie op het veld dienen teamleiders en scheidsrechters direct in te grijpen. Overige spelers nemen afstand van de situatie.
 • Bedenk dat de scheidsrechters niet allemaal professionals zijn, echter vreselijk hun best doen, niet altijd alles zien en meestal minder fouten maken dan de spelers zelf.
 • Het is de bedoeling dat alleen geregistreerde spelers worden opgesteld. Leen bij een tekort zo mogelijk bij het andere team of deel het aantal spelers. Het ‘inhuren’ van bijvoorbeeld H1 spelers is not done en dat geldt zeer zeker ook voor jeugdspelers.
 • Belangrijk is dat de teamleiders/aanvoerders zorg dragen, dat al hun spelers op de hoogte zijn van de (spel)regels bij bedrijfshockey.
 • Begintijd is standaard 20.00 uur, behalve mogelijk bij inhaalwedstrijden of om andere redenen. Algemene regel, wees op tijd aanwezig, minimaal een kwartier voor de wedstrijd begint.
 • De uitslagen en de waardering voor sportiviteit (schaal 1-5) dienen de volgende dag uiterlijk om 12.00 uur bij de competitieleider te zijn. Moet met de huidige smartphones e.d. geen probleem opleveren.
 • Verzekering is aanvullend voor wat de eigen verzekering niet dekt. Eigen risico wordt niet vergoed. Bij letsel, schade enz. veroorzaker (‘dader’) aansprakelijk stellen. Zie verder: https://www.interpolis.nl/dossiers/interpolis-en-koninklijke-nederlandse-hockey-bond

VELDHOCKEYREGELS IN HET KORT

Reglementen KNHB: https://www.knhb.nl/over-knhb/reglementen LET OP: Alle spelers zijn verplicht om scheenbeschermers en mondbescherming te dragen.

Meedoen!

Bedrijven, instellingen en groepen, die mee willen doen aan de bedrijfscompetitie Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen kunnen zich aanmelden bij Saskia Heins
E-mail: s.heins@planet.nl
Tel: 06- 28279188