Organisatie

Contributies

De organisatie van de bedrijfscompetitie kost geld. Het uitgangspunt van de Stichting is, dat de bijdragen van de teams de uitgaven van de Stichting moeten dekken.

Jaarlijks wordt begroot wat de uitgaven van de Stichting zijn, op basis daarvan wordt de teambijdrage bepaald.

Deze uitgaven zijn:

  • Veldhuur
  • Afdracht aan de bond (KNHB)
  • Organisatie herfst- en eindtoernooi
  • Bestuurskosten

Voor het seizoen 2023-2024 is de teambijdrage vastgesteld op € 750.

Aanmelden en afmelden van teams: 

Een team kan zich ieder moment aanmelden bij Saskia Heins, 06-28279188 S.Heins@planet.nl

Een team kan zijn deelname beëindigen aan het eind van het seizoen, uiterlijk tijdens het eindtoernooi (meestal in juni). Afmelden bij Saskia Heins, 06-28279188 S.Heins@planet.nl